Garantie

CV Zeker B.V. garandeert voor een termijn van 12 maanden na oplevering dat eventuele gebreken in het Werk kosteloos worden verholpen. Het hiervoor bepaalde laat de wettelijke rechten van de Consument onverlet. CV Zeker geeft geen andere of verdergaande garantie op Installaties dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten voor de betreffende Installatie.

Lees onze volledige garantieverklaring in onze algemene voorwaarden onder artikel 24.

Download onze Algemene voorwaarden

Retourneren

Bij de aankoop van producten op afstand, heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument.

Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en het uiterlijk op gebreken te controleren. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik wilt maken.  Dan zal hij het product met alle geleverde toebehoren en waar redelijkerwijze mogelijk is in de originele staat en verpakking retourneren naar CV Zeker. Als de Consument gebruik wilt maken van zijn recht op herroeping. Dan dient hij dit binnen 14 dagen naar ontvangst kenbaar te maken aan CV Zeker. De Consument heeft 14 dagen de tijd om zijn product terug te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de
geleverde zaken tijdig zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Lees onze volledige Herroepingsrecht in onze algemene voorwaarden onder artikel 6.

Download onze Algemene voorwaarden

Add to cart